نقش انجمن ها در دیپلماسی علمی با کشورهای منطقه

به گزارش وبلاگ کاتالوگ، نبیونی با تاکید بر تقویت دیپلماسی علمی با کشورهای منطقه گفت: نقش انجمن های علمی، در این بین بیش از پیش احساس می گردد.

نقش انجمن ها در دیپلماسی علمی با کشورهای منطقه

محمد نبیونی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در رشته علوم سلولی تکوینی، با خبرنگار گروه اجتماعی وبلاگ کاتالوگ، در خصوص هدف انعقاد قرارداد بین سه انجمن زیست شناسی ایران، سلولی تکوینی ایران و کشت سلول و بافت ایران با مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران شعبه مرکز تحقیقات رشد و تکامل و منظره این جلسه در حوزه سلامت جامعه، ماهیت و وظیفه اصلی انجمن های علمی در همه کشورها و در حوزه های اجتماعی و علمی را برقراری ارتباط بین اجتماع با دانشمندان و به تعبیری ترجمه زبان دانشمندان برای مردم اسم کرد و یکی از وظایف انجمن زیست شناسی ایران به اسم انجمن مادر با بیش از 5 هزار عضو که اعضا آن دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا و بخش قابل توجهی از آنها اعضا هیئت علمی دانشگاه های کشور هستند را در خصوص ارتباط بین دانشمندان علوم زیستی در حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت دانست و گفت: این مجموعه کوشش می نماید ادبیات مشترک را، که به واسطه جدا شدن وزارتخانه ها از بین رفته، ایجاد کند و ایراداتی مانند عدم ارتباط و عدم تعامل مؤثر را از بین برده و به مرحله ای از هم زبانی و همراهی و تعامل نزدیک شوند.

وی اضافه نمود: بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان حوزه های علوم زیستی مانند علوم جانوری، گیاهی، سلولی- مولکولی و میکروبی در دانشگاه های دولتی، آزاد، پیغام نور و غیرانتفاعی دروسی را خوانده و مهارت هایی را کسب نموده که در حوزه های کاربردی بخش های مختلفی قابل استفاده است و استفاده از آنها در حوزه های مرتبط با سلامت با توجه به آنکه متولی آن وزارت بهداشت است، احتیاجمند همکاری بیشتری است.

رئیس انجمن زیست شناسی ایران گفت: در سال های اخیر در فاصله ای که بین دو حوزه آموزش و پژوهش در ایران به وجود آمده که شاید بتوان گفت منحصر به فرد در دنیاست، باعث شده بسیاری از فارغ التحصیلین اگرچه دروس و مهارت مشترکی دارند ولی نتوانند به یکدیگر یاری نمایند که نتیجه آن ضرر مردم در این حوزه هاست.

وی در ادامه تقاضای بسیار زیاد فارغ التحصیلان علوم زیستی برای کار در آزمایشگاه ها، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکزی که مرتبط با حوزه سلامت، بهداشت و درمان هستند و فاصله گذاری بین این افراد به خصوص در حوزه های پژوهشی مانند اساس سلولی مولکولی سرطان و بسیاری از بیماری ها، باعث شده که کشور نتواند از همه پتانسیل هایش استفاده کند.

تفکیک نظام عالی آموزش پزشکی و نظام آموزش عالی غیر پزشکی در ایران!

رئیس انجمن زیست شناسی ایران بعلاوه گفت: خوشبختانه انجمن زیست شناسی ایران با مشارکت دیگر انجمن ها از جمله انجمن سلولی تکوینی ایران، انجمن کشت سلول و بافت ایران، انجمن ژنتیک ایران، انجمن میکروبیولوژی ایران و انجمن بیوشیمی-بیوفیزیک در قالب اتحادیه انجمن های زیستی زمینه همکاری با انجمن های علوم پایه پزشکی را، برای این مشکل فراهم نموده است.

وی پیدا کردن یک ادبیات مشترک را احتیاجمند مصاحبه و تعامل دانست و به فراهم کردن مقدمات آن از چند سال پیش به وسیله انجمن زیست شناسی با برگزاری کنگره های ملی و بین المللی که به صورت دو سالانه در یکی از دانشگاه ها و مراکز علم و فناوری کشور برگزار شده و دعوت از رؤسای انجمن های علمی علوم پایه پزشکی در حوزه وزارت بهداشت و درمان برای رفع این نقیصه، اشاره نمود.

نبیونی بعلاوه به مسئله تفکیک نظام عالی آموزش پزشکی و نظام آموزش عالی غیر پزشکی در ایران پرداخت و گفت: شاید بارها شنیده ایم که ایران یکی از معدود کشورهایی است که نظام آموزش عالی را تفکیک نموده و در کشورهای پیشرفته نظام آموزش عالی یک نظام یکپارچه محسوب می گردد. این تفکیک ها در حوزه سیاست گذاری و حوزه حاکمیتی وجود داشته و دانشگاهها سیاستگذاری هایشان برای آموزش را به نحوی انجام می دهند که در صورت ضرورت بتوانند هم آموزش پزشکی و هم آموزش غیرپزشکی را داشته باشند. اگرچه بنابر ضرورتهای دوران جنگ تحمیلی شرایطی بوجود آمد که این تفکیک صورت گرفت ولی به مرور زمان دامنه اش زیاد و این گروهها کاملاً از هم جدا شدند.

وی اجتماع، هم فکری و پیدا کردن راهکار در حوزه های دیگر از جمله محیط زیست و حوزه های فناوری های نوین به وسیله تمام انجمن های منشعب شده از انجمن زیست شناسی ایران را یکی از وظایف خود دانست و بعلاوه یاری و هدایت انجمن به سیاست مداران، سیاست گذاران و مجریان در سطوح مختلف اعم از کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و وزرات خانه های مرتبط و استقبال خوب مسئولین در سطوح اجرایی و سیاست گذاری را مطرح نموده و گفت که جلسات بسیار خوبی برگزار شده تا بتوانیم یک همگرایی خوبی در این زمینه ایجاد کنیم که به اشتغال جوانان در حوزه تخصصی تحصیلی شان یاری نموده و موانع موجود را با یاری سیاست گذاران رفع کنیم و جوانان بتوانند با مسائل کمتری در این زمینه روبرو شوند و جذب بازارهای تخصصی و حوزه های تخصصی خود بشوند.

نبیونی در خصوص طرفین انعقاد این قرار داد اضافه نمود: با کوشش انجام شده امروز بین سه تا از این انجمن ها با مرکز رشد فناوری سلامت و مرکز تحقیقات رشد و تکامل دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهم نامه منعقد می گردد و حداقل دستاورد آن حضور اعضای هیئت مدیره این انجمن ها در بالاترین سطح و ایجاد امکان آشنایی با پتانسیل های مجموعه های فناوری سلامت و متقابلاً آشنایی دست اندر کاران مرکز رشد و مرکز تحقیقات با پتانسیل های این انجمنها است. بعلاوه با تبادل اطلاعات و افکاری که صورت می گیرد، زمینه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناورانه فراهم می¬گردد.

ضرورت شناخت احتیاج کشور در زمان های مختلف

نبیونی درمورد اقتصاد دانش بنیان هم گفت: سالهاست ما کوشش می کنیم که اقتصاد دانش بنیان را در اولویت اقتصاد مقاومتی قرار دهیم، مسائل و احتیاجهایمان را، به خصوص در حوزه هایی که به راحتی امکان تأمین آنها از خارج وجود ندارد، خودمان با یاری جوان ها، حمایت پیشکسوتان و هدایت های بزرگترها رفع کنیم. بنابراین انعقاد این تفاهم نامه با مرکز رشد سلامت، این زمینه را که دانشجویان، بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی که یا عضو این انجمن های سه گانه هستند و یا می توانند در آینده عضو شوند، بتوانند همکاری های مشترکی داشته و احتیاجهای این بخش ها را با اشکال مختلف، با حضورشان در این مراکز رشد و در قالب ایجاد شرکت های نوپا، فراهم نمایند.

وی یکی از نکات مهم در طول دوره تحصیل دانشجویان در دانشگاه ها را آشنایی با پتانسیل های بالقوه ای که در حوزه های مختلف وجود دارد، دانست و گفت: این امر در قالب بازدیدهای علمی، گردش های علمی، بازدید از مراکز علم و فناوری دیگر و یا در حوزه های مختلف مربوط به صنعت یا حوزه های مشابه صورت می پذیرد تا دانشجویان در طول تحصیل و کسب مهارت بدانند به کدام سمت باید رفته و احتیاج کشور در کجاست مثل بحران آب، بحران های زیست محیطی و بحران هایی که در حوزه سلامت با آنها روبرو ایم که پایه تمام این مسائل به بخشهای مختلف علوم زیستی مرتبط می گردد. این مجموعه ها اگر بایکدیگر همکاری نمایند می توانند هدایت های لازم را داشته، در برنامه ریزی های کلان کشور مشارکت نموده و جهت گیری های لازم را داشته باشند تا دست اندر کاران اجرایی بتوانند راحت تر و با اطمینان بالاتری امور را پیش برده و به نتیجه برسانند. این مسئله باعث می گردد تا شرایط کشور حداقل در محدوده منطقه و کشور خودمان بهبود پیدا کند.

رئیس انجمن زیست شناسی ایران در خاتمه به دیپلماسی علمی به اسم بخشی از وظایف انجمن ها اشاره نمود و آن را جدای از سیاست ها، شرایط سیاسی و روابط دیپلماتیک مرسوم دانست و گفت: انجمن ها در قالب دیپلماسی علمی می توانند با کشورهای دیگر ارتباطات داشته باشند.

وی گفت: شاید شرایط برای دیپلماسی علمی با کشورهای غربی به راحتی فراهم نباشد ولی با کشورهای منطقه که در دستور کار دولت تازه هم هست، می تواند فراهم گردد. به شکل های مختلف و در قالب پیمان های مختلفی که وجود دارند مانند پیمان شانگهای که اخیراً ایران هم به آن پیوسته، زمینه های دیپلماسی علمی در حوزه منطقه ای شانگهای و یا حتی اکو و صندوق های علمی که در این زمینه وجود دارند، می تواند فراهم گردد. این انجمن ها می توانند در این رابطه هم نقش مؤثری داشته باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "نقش انجمن ها در دیپلماسی علمی با کشورهای منطقه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقش انجمن ها در دیپلماسی علمی با کشورهای منطقه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید